พิธีมอบเสื้อกาวน์ นศพ.ปี 4 พศ. 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พศ.2561 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี ได้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นศพ.ปี 4