ยินดีต้อนรับสู่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลราชบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 14

คณาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์
บัณฑิตแพทย์จากศูนย์แพทย์ฯ ราชบุรี รุ่นที่ 14
ซ้อมเตรียมรับพระราชทานปริญญาบัตร