เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ศูนย์แพทย์ฯ ได้จัดงานกีฬาฮาเฮขึ้น ที่บริเวณด้านหลังตึกศูนย์แพทย์ฯ