กิจกรรมเสริมหลักสูตร บ่ายวันพุธ เรื่อง มารยาทบนโต๊ะอาหาร

       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาบทนำเวชศาสตร์ทางคลินิกและทักษะพื้นฐานทางคลินิก ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ศูนย์แพทย์ฯ ได้จัดงานกีฬาฮาเฮขึ้น ที่บริเวณด้านหลังตึกศูนย์แพทย์ฯ