เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ศูนย์แพทย์ฯ ได้จัดงานกีฬาฮาเฮขึ้น ที่บริเวณด้านหลังตึกศูนย์แพทย์ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง และอาจารย์แพทย์ โดยมีการจัดแข่งกีฬาในช่วงเย็น หลังจากนั้นในช่วงกลางคืน มีงานสังสรรค์โดยมีการแสดงของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีต่างๆ และแพทย์อินเทิร์น